Procedura ubiegania się o wydanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie objęcia dziecka / ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Czytaj więcej …

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie uczestniczy w Projekcie Grantowym „ Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie Młyńska 52, 16 – 300 Augustów tel. 87 643 36 21, e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl, ppp@st.augustow.wrotapodlasia.pl www.poradnia.dt.pl Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie uczestniczy w Projekcie Grantowym Czytaj więcej …