Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie

Jesteśmy zespołem specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, terapeutów SI o różnych specjalnościach systematycznie podnoszących swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.