Wnioski o diagnozowanie dysleksji i dyskalkulii u uczniów klas maturalnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych a szczególnie liceów ogólnokształcących

W związku z coraz częstszym w obecnym okresie składaniem przez uczniów klas IV liceów ogólnokształcących do poradni psychologiczno – pedagogicznej wniosków o diagnozowanie dysleksji i dyskalkulii u uczniów klas maturalnych, którzy po raz pierwszy zgłaszają się na badania, informujemy iż proces diagnostyczny nie jest jednorazowym spotkaniem w poradni. Wymaga dogłębnej diagnozy oraz dostarczenia wytworów ucznia w postaci sprawdzianów, zeszytów, prac twórczych, analizy udzielonej do tej pory pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi przez szkołę, określenia poziomu jego trudności w zakresie czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, umiejętności matematycznych. Na stronie poradni znajdują się odpowiednie wzory dokumentów, które powinni wypełnić nauczyciele specjaliści, wychowawca, nauczyciele przedmiotów.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zamieszczonymi na naszej stronie internetowej  procedurami wydawania przez poradnię opinii o dysleksji i dyskalkulii ( zakładka :dokumenty)

 

Dyrektor PP-P

Danuta Jańczak