Rejony działania pracowników dydaktycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

Rejony działania pracowników dydaktycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w Powiecie Augustowskim w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola – Miasto Augustów
Przedszkola niepubliczne z terenu Miasta Augustowa Jańczak Danuta
Przedszkole nr 1 Jańczak Danuta
Przedszkole nr 2 Magdalena Wysocka
Przedszkole nr 3 Ewa Perkowska
Przedszkole nr 4 Wioletta Kur
Przedszkole nr 6 Anna Makarewicz
Przedszkole Sióstr Urszulanek Wioletta Kur
Szkoły Podstawowe – Miasto Augustów
Szkoła Podstawowa nr 2 Magdalena Wysocka
Szkoła Podstawowa nr 3 Makarewicz Anna
Szkoła Podstawowa nr 4 Gabriela Usewicz
Szkoła Podstawowa nr 6 Anna Makarewicz
Szkoła Społeczna STO Izabela Bujnowska
Zespół Szkół Specjalnych Ewa Perkowska
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące Izabela Bujnowska
II Liceum Ogólnokształcące Magdalena Wysocka
ACE Ewa Perkowska
Zespół Szkół Technicznych Wioletta Kur
Szkoły z terenu Gmin
Gmina Sztabin Ewa Perkowska
Gmina Płaska Izabela Bujnowska
Gmina Bargłów Kościelny Magdalena Wysocka
Gmina Nowinka Danuta Jańczak
Gmina Augustów Wioletta Kur
Gmina Lipsk Anna Makarewicz

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2023 r.