PRACOWNICY

Mgr Danuta Jańczak – Dyrektor placówki

 • Pedagog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta EEG BIOFEEDBACK
 • Terapeuta WWRDZ
 • Nauczyciel dyplomowany
Ewa Perkowska

Mgr Ewa Perkowska – Pracownik pedagogiczny

 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • tyflopedagog
 • surdopedagog
 • terapeuta WWRD
 • nauczyciel dyplomowany
Wioletta Kur

Mgr Wioletta Barbara Kur  Pracownik pedagogiczny

 • psycholog
 • pedagog
 • terapeuta WWRD
 • trener TUS
 • terapeuta SI
 • praktyk metody Kids Skills
 • nauczyciel mianowany
Magdalena Wysocka

Mgr Magdalena Wysocka – Pracownik pedagogiczny

 • psycholog
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta WWRDZ
 • nauczyciel dyplomowany
Anna Makarewicz

Mgr Anna Makarewicz – Pracownik pedagogiczny

 • pedagog
 • terapeuta WWRD
 • trener TUS
 • terapauta metody Instrumental Enrichment
 • nauczyciel dyplomowany
obraz

Mgr Izabela Bujnowska

 • psycholog
 • oligofrenopedagog
 • doradca zawodowy
 • nauczyciel dyplomowany
obraz

Mgr Monika Adamowicz

 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • nauczyciel dyplomowany
obraz

Mgr Gabriela Usewicz – Pracownik pedagogiczny

 • psycholog
 • nauczyciel kontraktowy