Rejony działania pracowników dydaktycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w Powiecie Augustowskim w roku szkolnym 2022/2023

 

Przedszkola – Miasto Augustów
Przedszkola niepubliczne z terenu Miasta Augustowa Jańczak Danuta
Przedszkole nr 1 Jańczak Danuta
Przedszkole nr 2 Magdalena Wysocka
Przedszkole nr 3 Ewa Perkowska
Przedszkole nr 4 Wioletta Kur
Przedszkole nr 6 Anna Makarewicz
Przedszkole Sióstr Urszulanek Wioletta Kur
Szkoły Podstawowe – Miasto Augustów
Szkoła Podstawowa nr 2 Magdalena Wysocka
Szkoła Podstawowa nr 3 Makarewicz Anna
Szkoła Podstawowa nr 4 Ewelina Bąkowska
Szkoła Podstawowa nr 6 Anna Makarewicz
Szkoła Społeczna STO Ewelina Bąkowska
Zespół Szkół Specjalnych Ewa Perkowska
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące Ewelina Bąkowska
II Liceum Ogólnokształcące Magdalena Wysocka
ACE Ewa Perkowska
Zespół Szkół Technicznych Wioletta Kur
Szkoły z terenu Gmin
Gmina Sztabin Ewa Perkowska
Gmina Płaska Ewelina Bąkowska
Gmina Bargłów Kościelny Magdalena Wysocka
Gmina Nowinka Danuta Jańczak
Gmina Augustów Wioletta Kur
Gmina Lipsk Anna Makarewicz

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2022 r.