Nowa terapia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

Oferta terapeutyczna naszej poradni wzbogacona została o terapię Biofeedback. Zakupiony został sprzęt specjalistyczny oraz wyposażony gabinet. Zapraszamy rodziców do kontaktu z poradnią w celu ustalenia terminu terapii dla swego dziecka.

Co to jest Biofeedback?

      Biofeedback jest to metoda „treningu mózgu” z dziećmi, u których zaobserwowano psychofizyczne lub psychologiczne trudności w funkcjonowaniu na różnych etapach rozwoju. Aktywność mózgu obrazowana jest na monitorach dziecka i terapeuty w formie wykresów, gier lub filmów. Dziecko poprzez pracę własnego umysłu lub ćwiczenia oddechu uczy się wpływać na przebieg gry, tym samym regulując aktywność fal mózgowych i procesów zachodzących w ciele. Dzięki terapii Biofeedback osoba uczy się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Na czym polega trening?

 

Na skórze głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się specjalne elektrody. Rejestrują one fale mózgowe badanej osoby. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym jest wyświetlana wideogra. Osoba trenująca steruje grą za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, zaczynamy przegrywać.

Jakie daje rezultaty?

             Dzięki terapii dziecko świadomie uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, by mózg pracował wydajniej. Treningi Biofeedback pomagają dzieciom, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją, nadpobudliwością oraz zachowaniami agresywnymi. Dają bardzo dobre efekty w poprawie koncentracji uwagi, lepszym zapamiętywaniu oraz uczą kontrolować stres i relaksować się.

EEG biofeedback  – dla kogo jest przeznaczony?

W naszej placówce treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
  • zaburzenia koncentracji i uwagi,
  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena, niska motywacja do nauki.

Zapisy na terapię Biofeedback dla dzieci i uczniów są prowadzone w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie; ul. Młyńska 52 oraz telefonicznie 87 643 36 21.