Dni otwarte w Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Augustowie

Zapraszamy na dni otwarte, które odbędą się w naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Augustowie ul. Młyńska 52 w dniu 25.03.2023 r. od godz. 9.00- 13.00 ( sobota)

Program wydarzenia

W ramach dni otwartych będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie
logopedii, integracji sensorycznej, psychologii i pedagogiki. Zaprezentowana zostanie także
metoda terapii koncentracji uwagi – EEG BIOFEEDBACK. Zapraszamy wszystkich rodziców z
powiatu augustowskiego, którzy chcą skonsultować swoje wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka
ze specjalistami. Podczas konsultacji udzielane będą także porady dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych w zakresie zdrowia psychicznego, radzeniem sobie ze stresem
przedegzaminacyjnym itp.