Krótko o metodzie CAROLE SUTTON

 

Program autorstwa C. Sutton  „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci? „  został opracowany i sprawdzony w badaniach naukowych pod kątem skuteczności w latach 80. w Wielkiej Brytanii osiągając zadowalające rezultaty. Pierwotnie był on stworzony dla dzieci zdrowych. W Polsce został zaadoptowany również dla potrzeb dzieci z autyzmem i jest z powodzeniem stosowany od 1993 roku przez terapeutów Fundacji SYNAPSIS z Warszawy. Opiera się on na podstawowych założeniach podejścia behawioralnego i teoriach neobehawioralnych, a więc zakłada kluczową rolę procesów uczenia się w kształtowaniu pożądanych zachowań dziecka. Program C. Sutton to metoda przyjazna dla dzieci i ich rodziców, gdyż bazuje na wzmacnianiu zachowań pozytywnych.

Na podstawie renomowanych badań autorka metody dowodzi, że agresji u dzieci da się zapobiegać dzięki jasnym i spójnym regułom wychowawczym. Opracowała strategię wytyczania granic, ich przestrzegania i nagradzania za prawidłowe zachowania, która wspomaga prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. To metoda oparta na programie poznawczo-behawioralnym, która pozwala rodzicom zyskać większą kontrolę nad własnymi pociechami przy jednoczesnym poszanowaniu godności dzieci.

„ Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci?” to program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej. Dostarcza konkretnych wskazówek i pomaga rodzicom osiągnąć sukces edukacyjno- wychowawczy.

Metoda Carole Sutton skierowana jest zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z zaburzeniami, w tym ze spektrum autyzmu. Spotkania mają charakter psychoedukacyjny.

W trakcie 8 spotkań pracuje się nad wybranym zachowaniem dziecka.

Uwagę skupia się przede wszystkim na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu:

– obserwacji trudnego zachowania;

–  tego co poprzedza i co następuje po trudnym zachowaniu;

–  tego co wywołuje trudne zachowanie oraz co należy zrobić gdy się ono pojawi;

– stosowania nagród i konsekwencji;

– stosowania metody do różnych zachowań;

– utrwalenia pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka.

W trakcie każdego spotkania rodzic zyskuje wsparcie i pomoc w budowaniu pozytywnych relacji z własnym dzieckiem oraz lepszym funkcjonowaniu w roli rodzica.

Metoda CAROLE SUTTON będzie skierowana do rodziców dzieci biorących udział w programie Za Życiem. Zapraszamy rodziców do korzystania z oferowanej pomocy w rozwiązywaniu różnych trudności związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka !!!