Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie ogłasza wyniki naboru specjalistów/terapeutów

Augustów, 19.01.2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie ogłasza wyniki naboru specjalistów/terapeutów do realizacji usług wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zwanego dalej Programem „Za życiem” w ramach zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w powiecie augustowskim – „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Do dnia 17 stycznia (środa) 2024 r. do godziny 14:00 wpłynęło 7 ofert na realizację usług w ramach programu „Za życiem” w zakresie realizacji zajęć terapeutycznych. Komisja w składzie : Dyrektor PP-P w Augustowie Danuta Jańczak oraz sekretarz Pani Magdalena Sobolewska – dokonała otwarcia złożonych następujących ofert:

 1. Monika Adamowicz
 2. Małgorzata Głowacka
 3. Anna Makarewicz
 4. Iwona Bagińska
 5. Bożena Szarkiewicz
 6. Alicja Karbowska
 7. Ewa Perkowska
 8. Agnieszka Ostrowska
 9. Katarzyna Drozdowska
 10. Elżbieta Kierklo
 11. Katarzyna Januszko
 12. Beata Gąsiewska