Został uruchomiony telefon zaufania dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych  oraz innych osób dorosłych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Augustowie

informuje, że został uruchomiony telefon zaufania dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych  oraz innych osób dorosłych

codziennie w godzinach 8.00 – 20.00

661 488 620

Działamy w sprawach dzieci i młodzieży

anonimowo – bezpłatnie – dyskretnie