Zachęcamy rodziców uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do rezerwowania terminów na diagnozy psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne.

Zachęcamy rodziców uczniów klas „0”, III, VIII posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do rezerwowania terminów na diagnozy psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne w związku z wydaniem w/w dokumentu  na nowy etap edukacyjny.

Prowadzimy również zapisy na diagnozę w kierunku wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego dla dzieci kończących oddział „0”.

 

Dyrektor Poradni P-p w Augustowie

Danuta Jańczak