Wyniki naboru specjalistów/terapeutów do realizacji usług wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zwanego dalej programem „za życiem”

Augustów, 06.12.2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie ogłasza wyniki naboru specjalistów/terapeutów do realizacji usług wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zwanego dalej Programem „Za życiem” w ramach zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w powiecie augustowskim – „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Do dnia 5 grudnia (poniedziałek) 2022r. do godziny 14:00 wpłynęło 7 ofert na realizację usług w ramach programu „Za życiem” w zakresie realizacji zajęć terapeutycznych. Komisja w składzie : Dyrektor PP-P w Augustowie Danuta Jańczak oraz sekretarz Pani Magdalena Sobolewska – dokonała otwarcia złożonych następujących ofert:

1.Monika Adamowicz

  1. Aneta Rozmysłowicz
  2. Beata Augustynowicz
  3. Katarzyna Żukowska
  4. Bożena Szarkiewicz
  5. Alicja Karbowska
  6. Ewa Perkowska

Wszystkie oferty spełniły kryteria naboru :

  1. dodatkowe kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi,
  2. doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 7 r.ż.

Wykonawcy otrzymali po 100 pkt.

Dyrektor P-PP

Danuta Jańczak