Wsparcie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie  prowadzone są:

  • Diagnozy
  • Konsultacje
  • Wsparcie psychologiczne

 dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Zapraszamy do kontaktu osobistego: ul. Młyńska 52  oraz telefonicznego : 87 643 36 21