OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy 

szkół i placówek mających siedzibę na terenie 

Powiatu Augustowskiego !!!

W związku  z trwającymi feriami zimowymi, w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie informuje, iż  nasza placówka otwarta jest na potrzeby dzieci i młodzieży. Zapewnimy pomoc oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Proponujemy dyżury telefoniczne pod nr tel. 661 488 620.

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 15.30, 

wtorek w godz. 8.00 – 18.00, 

czwartek w godz. 8.00 – 17.00. 

Zapraszamy !!!

Dyrektor PP-P

Ewa Perkowska