Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy

już w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie rozszerza zakres prowadzonej diagnozy i terapii o Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy

 • jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia
 • Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka
 • jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych z tej dziedziny.

Rodzicu!

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce
 • w pisaniu i czytaniu
 • w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Zgłoś się do nas i umów na profesjonalną diagnozę od kwietnia 2024 r.
Więcej informacji: 
https://neuroflow.pl

Dyrektor PP-P w Augustowie