Harmonogram czerwcowych spotkań konsultacyjnych z ekspertami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 W związku z realizacją projektu

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

 zamieszczamy harmonogram czerwcowych spotkań konsultacyjnych z ekspertami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Celem konsultacji jest  zaspokojenia potrzeb pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników przedszkoli i szkół objętych projektem pilotażowym a także potrzeb rodzin dzieci/uczniów szkół i przedszkoli zaangażowanych w realizację projektu. Potrzeby w/w grup mogą dotyczyć wielu obszarów: w zakresie prawa rodzinnego, dokonania wstępnego rozpoznania, interpretacji objawów, pozyskania wskazówek do pracy z dzieckiem, ukierunkowania procesu wsparcia, terapii, poszukiwania rozwiązań, emocjonalnego wsparcia. Zaproponowane wsparcie ekspertów będzie pomocą zarówno dzieciom/uczniom, ich rodzicom jak również pracownikom poradni i placówek oświatowych.

 

WIĘKSZOŚĆ konsultacji zaplanowanych w CZERWCU 2023 prowadzone będą online przy zastosowaniu aplikacji zoom. Przewidywany czas konsultacji –2 godziny z podziałem na dwie części.

Pierwsza część trwająca około 1 godziny dotyczyć będzie omówieniu zagadnienia wskazanego przez eksperta

Druga godzina konsultacji – to czas na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi przez eksperta

 

W przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji telefonicznych z ekspertami proszę o przesłanie na adres mailowy grant@ppp2.eu następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko osoby oczekującej porady:  ………………………
  2. Telefon kontaktowy osoby oczekującej porady: ……………..….
  3. Konsultacje z ekspertem: …………………….

Wówczas ekspert skontaktuje się osobiście i w miarę możliwości udzieli wsparcia w rozwiązywaniu przedstawionego problemu