Zasady przyjęć klientów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie od 4 września 2023 roku

Zasady ogólne Do głównych zdań Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie należy: diagnoza dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, Czytaj więcej …