Agresja i przemoc rówieśnicza – co można zrobić

O F E R TA  PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  W AUGUSTOWIE

W RAMACH WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA AGRESJI I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

na rok szkolny 2022/2023

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2022/2023
PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY
Terapia indywidualna rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne u dzieci od 7 – 10 rż
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci  z trudnościami emocjonalnymi
DRUGI ETAP EDUKACYJNY
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla dzieci i młodzieży, prowadzone w modelu psychologii pozytywnej
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci i młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi
Profilaktyka uzależnień – porady indywidualne
EDUKACJA PONADPODSTAWOWA
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi
Konsultacje dla uczniów w kryzysie emocjonalnym
Profilaktyka uzależnień – porady indywidualne
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2022/2023
PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY
„Jak radzić sobie ze złością” – zajęcia grupowe
DRUGI ETAP EDUKACYJNY
 Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI z trudnościami  w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z klas IV – VI
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z klas VII – VIII
PRELEKCJE I ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2022/2023
Komunikacja w grupie, asertywne zachowania
Profilaktyka uzależnień od komputera, Internetu, telefonu.
Profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi.
Zajęcia grupowe na terenie Poradni dla uczniów klas V-VIII doświadczających przemocy rówieśniczej  /po zebraniu grupy; zgłoszenia chętnych mogą dokonywać rodzice  i nauczyciele/
PRELEKCJE DLA RODZICÓW
Wpływ mediów elektronicznych na rozwój dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci.
Profilaktyka uzależnień substancjami psychoaktywnymi
Kryzys wieku dorastania

Zajęcia indywidualne i grupowe są realizowane w momencie zgłoszenia osób oraz zgody na uczestniczenie w wybranych formach wsparcia. Prelekcje i warsztaty dla uczniów są prowadzone na terenie szkól zgłaszających zapotrzebowanie na taką formę wsparcia świadczona przez specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Dyrektor P-PP w Augustowie

Danuta Jańczak