AKTUALNOŚCI

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_slider _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” custom_padding=”56px||39px|||”][et_pb_slide heading=”AKTUALNOŚCI” _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_slide][/et_pb_slider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#ffffff”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_code disabled_on=”off|off|off” _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#b3b3b3″ transform_scale=”140%|140%” text_orientation=”center” width=”22%” max_width=”31%” module_alignment=”center” min_height=”24px” height=”41px” max_height=”0px” custom_margin=”0px|||2px|false|false” custom_padding=”0px|||1px|false|false” filter_saturate=”85%” filter_brightness=”120%” filter_contrast=”121%” border_radii=”on|19px|19px|19px|19px” border_color_all=”#0c71c3″ border_style_all=”inset” border_width_left=”10px” border_color_left=”rgba(0,0,0,0)” box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_blur=”13px”] TELEFON ZAUFANIA[/et_pb_code][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Nowa terapia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

Oferta terapeutyczna naszej poradni wzbogacona została o terapię Biofeedback. Zakupiony został sprzęt specjalistyczny oraz wyposażony gabinet. Zapraszamy rodziców do kontaktu z poradnią w celu ustalenia terminu terapii dla swego dziecka.

Co to jest Biofeedback?

      Biofeedback jest to metoda „treningu mózgu” z dziećmi, u których zaobserwowano psychofizyczne lub psychologiczne trudności w funkcjonowaniu na różnych etapach rozwoju. Aktywność mózgu obrazowana jest na monitorach dziecka i terapeuty w formie wykresów, gier lub filmów. Dziecko poprzez pracę własnego umysłu lub ćwiczenia oddechu uczy się wpływać na przebieg gry, tym samym regulując aktywność fal mózgowych i procesów zachodzących w ciele. Dzięki terapii Biofeedback osoba uczy się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

Na czym polega trening?

 

Na skórze głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się specjalne elektrody. Rejestrują one fale mózgowe badanej osoby. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym jest wyświetlana wideogra. Osoba trenująca steruje grą za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, zaczynamy przegrywać.

Jakie daje rezultaty?

             Dzięki terapii dziecko świadomie uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, by mózg pracował wydajniej. Treningi Biofeedback pomagają dzieciom, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją, nadpobudliwością oraz zachowaniami agresywnymi. Dają bardzo dobre efekty w poprawie koncentracji uwagi, lepszym zapamiętywaniu oraz uczą kontrolować stres i relaksować się.

EEG biofeedback  – dla kogo jest przeznaczony?

W naszej placówce treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • zaburzenia koncentracji i uwagi,
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena, niska motywacja do nauki.

Zapisy na terapię Biofeedback dla dzieci i uczniów są prowadzone w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie; ul. Młyńska 52 oraz telefonicznie 87 643 36 21.

 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

                      

Augustów, 06.12.2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie ogłasza wyniki naboru specjalistów/terapeutów do realizacji usług wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zwanego dalej Programem „Za życiem” w ramach zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w powiecie augustowskim – „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Do dnia 5 grudnia (poniedziałek) 2022r. do godziny 14:00 wpłynęło 7 ofert na realizację usług w ramach programu „Za życiem” w zakresie realizacji zajęć terapeutycznych. Komisja w składzie : Dyrektor PP-P w Augustowie Danuta Jańczak oraz sekretarz Pani Magdalena Sobolewska – dokonała otwarcia złożonych następujących ofert:

1.Monika Adamowicz

 1. Aneta Rozmysłowicz
 2. Beata Augustynowicz
 3. Kastarzyna Żukowska
 4. Bożena Szarkiewicz
 5. Alicja Karbowska
 6. Ewa Perkowska

Wszystkie oferty spełniły kryteria naboru :

 1. dodatkowe kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi,
 2. doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 7 r.ż.

Wykonawcy otrzymali po 100 pkt.

Dyrektor P-PP

Danuta Jańczak

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

  załącznik nr 1 kwestionariusz osobowy

załącznik nr 2 formularz oferty

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA / UCZNIA ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późn.zm)

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu / szkole, zwanym dalej szkołą, dzieciom / uczniom, zwanym dalej uczniom, posiadającym opinię publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

2. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

3. Zindywidualizowana ścieżka jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, tj. którym stan zdrowia nie uniemożliwia i nie utrudnia uczęszczania do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

4. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

5. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi, wobec którego udzielona dotychczas pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole nie przyniosła wystarczającej poprawy jego funkcjonowania.

6. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (zwanego dalej rodzicem).

7. W celu uzyskania opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki rodzic:

 • dokonuje zgłoszenia swego dziecka do poradni (wypełniając druk zgłoszenia) ze wskazaniem celu zgłoszenia, tj. przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i uzyskania opinii
  o potrzebie objęcia dziecka/ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki,
 • zgłasza się na badanie psychologiczno-pedagogiczne w ustalonym terminie ( jeśli badania są aktualne zespół dokonuje jedynie ich analizy),
 • dołącza dokumentację określającą:
  trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole (wypisane podczas wywiadu przeprowadzonego w poradni),
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie wskazujące wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości jego udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego / zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem (zaświadczenie lekarskie wydane na formularzu opracowanym przez poradnię – załącznik: w zakładce druki do pobrania),
 • opinię nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (tj. nauczycieli przedmiotu, z którego mają być prowadzone zajęcia indywidualne) o funkcjonowaniu w szkole ucznia ubiegającego się o opinię o potrzebie objęcia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki (informacja szkoły wydana na formularzu opracowanym przez poradnię uwzględniającym możliwość wyrażenia stanowiska szkoły w przedmiotowej sprawie – załącznik : w zakładce druki do pobrania).

8. Przed wydaniem opinii poradnia, tj. zespół diagnostyczny zajmujący się przedmiotową sprawą, we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • analizy we współpracy ze szkołą dokonuje się poprzez zapoznanie się diagnostów poradni
  z informacjami nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole, zapoznanie się z informacją szkoły o podjętych przez nią dotychczas działaniach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec ucznia wraz z określeniem jej efektów, a także ze stanowiskiem szkoły w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, w tym proponowanym zakresem, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i proponowanym okresem objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, analizy we współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem dokonuje się poprzez zapoznanie się z informacją rodziców lub pełnoletniego ucznia dotyczącą jego funkcjonowania w szkole, w tym o efektach otrzymanej dotychczas na terenie szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także ze stanowiskiem rodzica lub pełnoletniego ucznia w sprawie objęcia go zindywidualizowaną ścieżką, w tym proponowanym zakresem, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i proponowanym okresem objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżkę

9. Po zakończeniu działań diagnostycznych oraz analizy dokumentacji, w tym spełniania wymogów formalnych warunkujących wydanie uczniowi opinii oraz stanowiska szkoły i rodzica w przedmiotowej sprawie, zespół diagnostyczny podejmuje decyzję dot. wydania opinii informując o powziętym postanowieniu rodzica.

10. Opinia poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a ponadto wskazuje:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie Młyńska 52, 16 – 300 Augustów

tel. 87 643 36 21, e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl, ppp@st.augustow.wrotapodlasia.pl

www.poradnia.dt.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie uczestniczy w Projekcie Grantowym „ Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Dzialasnia 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków EFS.

W dniu 20.10.2022 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku ( poradnia koordynująca) a naszą poradnią doryczące nawiązania współpracy przez obie strony w celu realizacji założeń przedsięwzięcia grantowego. Działania w tym zakresie będą dotyczyć przygotowania kadry merytorycznej zatrudnionej w poradni do realizacji zadań merytorycznych, czyli zapewnienia możliwości udziału w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji w celu stosowania w przyszłości Diagnozy Funkcjonalnej jako metody diagnostycznej i post diagnostycznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie znalazła się wśród 12 poradni wyłonionych w województwie podlaskim do wzięcia udziału w przeprowadzeniu ocen funkcjonalnych. W dniu 10.11.2022 r. zostanie podpisane Porozumienie dotyczące wzięcia udziału w przeprowadzaniu ocen funkcjonalnych zgodnie z założeniami opisanymi w projekcie grantowym. Nasi pracownicy merytoryczni wezmą udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów z poradni koordynującej z zakresu wdrażania oceny funkcjonalnej w przedszkolach i szkołach. Pracownicy poradni będą mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach sieci współpracy, w konsultacjach indywidualnych lub grupowych, w konsultacjach eksperckich. Zamierzeniem projektu jest wdrożenia nowoczesnego narzędzia diagnostycznego w postaci diagnozy funkcjonalnej, przeprowadzenie działań post diagnostycznych dla dzieci i uczniów biorących udział w ocenie funkcjonalnej, opracowanie wyników, zaleceń wniosków i rekomendacji.

Uczestniczenie pracowników poradni w projekcie grantowym pozwoli na zwiększenie efektywności udzielanej pomocy dzieciom i młodzieży przez nasza placówkę. Narzędzie, którym jest Diagnoza Funkcjonalna umożliwi kompleksowe objęcie wsparciem osób potrzebujących pomocy w zakresie funkcjonowania w swoim środowisku.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie podaje do wiadomości, iż posiada do sprzedaży trzy sztuki używanych drzwi wewnętrznych – kolor biały, wzmocnione, szer. 80 cm w cenie 300,00 zł/ szt. Osoby zainteresowane nabyciem zapraszam do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie (sekretariat) ul. Młyńska 52 w godz. Od 8.00 do 15.00.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

OGŁOSZENIE

Od 17 października 2022 r. zapraszamy dzieci posiadające trudności związane z mową  do zgłaszania się na zajęcia logopedyczne w zakresie korygowania wad wymowy, komunikacji oraz innych zaburzeń związanych z rozwojem mowy.  Terapia jest prowadzone w następujących dniach:

Poniedziałek – 13.00 – 16.00

Wtorek – 12.00-16.00

Środa – 13.00 – 16.00

Czwartek – 12.00-16.00

Piątek – 12.00 -16.00

Przyjmujemy dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół na terenie Powiatu Augustowskiego oraz dzieci w wieku 2 – 4 lata nieuczęszczające do przedszkola. Zapisy dokonywane są na bieżąco w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 87 643 36 21. Zapisu można dokonać także w dniu przeprowadzanej diagnozy dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na terenie poradni świadczymy pomoc w formie terapii logopedycznej, która skierowana jest do małych dzieci oraz dzieci  i młodzieży uczącej się. Prowadzona jest przez logopedów, neurologopedę oraz surdologopedę.

Pomoc logopedyczną kierujemy nie tylko do dzieci i młodzieży z wadami wymowy, którym często towarzyszą np. anomalie w obrębie aparatu artykulacyjnego, wady zgryzu, skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerost migdałów, nieprawidłowy tor oddychania, sposób połykania, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, czy wada postawy. Pomagamy także dzieciom i młodzieży z nieprawidłowym (tj. opóźnionym, zakłóconym, zaburzonym) rozwojem mowy- rozumienia i nadawania mowy, umiejętności językowych i komunikacyjnych, które współwystępują np. z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, niepełnosprawnością intelektualną, wadą słuchu, schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ruchowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Terapia logopedyczna ma charakter holistyczny, dlatego metody pracy  z dzieckiem dostosowujemy do zdiagnozowanych trudności, indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy terapeutycznej uwzględniamy także zainteresowania dziecka, jak i jego kondycję zdrowotną.

Dominującą formą terapii logopedycznej jest praca indywidualna.

Wykorzystywane są  różnorodne pomoce dydaktyczne oraz technologia komputerowa.

Dyrektor P-PP

 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

„Uczynienie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dla wszystkich globalnym priorytetem”

To hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w 2022r.

Będzie to okazja dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pracodawców, pracowników i innych zainteresowanych stron, aby spotkać się i głośno mówić o tym, co musimy zrobić, aby zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie stały się globalnym priorytetem dla wszystkich.

Czym jest zdrowie psychiczne ?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo.

Zdrowie psychiczne nie oznacza zatem jedynie braku chorób. Przejawia się również w:

 • poczuciu własnej wartości
 • zdolności do własnego rozwoju
 • odpowiedzialności za swoje życie (decyzje, trudności, sukcesy)
 • zaangażowaniu w życie społeczne, pracę, związek.

Jak dbać o zdrowie psychiczne

 1. Odpoczynek i odpowiednio długi sen. Zadbaj o odpowiednią higienę snu. Najlepiej spać 7–9 godzin na dobę. Zbyt krótki sen źle wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 2. Zdrowe odżywianie. Prawidłowe nawyki żywieniowe dodadzą więcej energii do zmagania się z codziennymi wyzwaniami.
 3. Aktywność fizyczna. Wybierz aktywność, którą lubisz. Może to być spacer, jazda na rowerze czy kurs tańca. Ważne, żeby ruszać się regularnie, najlepiej na świeżym powietrzu. Zacznij od 30 minut dziennie.
 4. Unikanie używek. Używki to substancje, które pobudzają nasz organizm. To np. alkohol, narkotyki, papierosy, ale również napoje energetyzujące czy kawa. Negatywne skutki po ich zażyciu mogą utrzymywać się kilka dni, tygodni czy miesięcy.
 5. Relacje społeczne. Pielęgnuj relacje z bliskimi, przy których możesz być sobą. Dziel się z nimi dobrymi i gorszymi momentami. Dzięki takim relacjom nabieramy pewności siebie, nie jesteśmy sami ze swoimi problemami.

Kiedy zasięgnąć wsparcia specjalisty?

Każdy z nas zmaga się czasami z obniżeniem nastroju. Jednak nie bagatelizuj tego stanu i zacznij działać, jeśli:

 • objawy utrzymują się długo i zwiększa się ich nasilenie,
 • masz problemy ze snem, apetytem,
 • czujesz niepokój i rozdrażnienie,
 • masz trudności z podejmowaniem decyzji i wykonywaniem codziennych obowiązków.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Procedura wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja rozwojowa

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 373).

Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w uczeniu się wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego.

 1. Diagnoza ucznia może składać się z kilku spotkań badawczych.
  2. Podczas pierwszej diagnozy przeprowadzanej w klasach I – III, może być stwierdzone u ucznia ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
  3. Podczas pierwszej diagnozy w klasie IV lub wyższej (do ukończenia szkoły podstawowej), mogą być stwierdzone u ucznia symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się.
 2. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Podczas drugiej diagnozy, jeżeli dziecko spełnia wymogi psychologiczno-pedagogiczne oraz wykaże się znajomością zasad pisowni polskiej, może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wskazane jest wykazanie się również dowodami pracy w zakresie występujących trudności.
  6. Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.
 4. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:
  • nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
  • dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
  • dyrektor szkoły składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia;
  • rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
  8. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
  9. Pisemny wniosek o przeprowadzenie badania składany jest osobiście w sekretariacie poradni, ale:
  a) jeżeli rodzic nie jest w stanie złożyć pisemnego wniosku, może zgłosić dziecko telefonicznie –informacja ta jest odpowiednio zarejestrowana (Rejestr wpływających wniosków)
  b) jeżeli wniosek wpłynie droga elektroniczną również jest odpowiednio rejestrowany (Rejestr wpływających wniosków).
  Rodzice w obu przypadkach własnoręczny podpis składają podczas najbliższej wizyty w poradni.
  10. Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza kolejnością.
  11. Za przyjmowanie wniosków i wyznaczanie terminów badań odpowiedzialny jest Sekretarz, pod nadzorem Dyrektora Poradni.
  12. Wskazane jest dołączenie do wniosku o przeprowadzenie badania opinii wychowawcy, nauczyciela języka polskiego lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem.
  13. Wskazane jest, aby rodzice (opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń) dołączyli do wniosku wytwory pisemne (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory).
  14. Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun, pełnoletni uczeń) lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica w sekretariacie poradni lub zgodnie z prośbą rodzica – otrzymuje ją pocztą na adres zamieszkania.
  15. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) bądź pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły lub placówki.

Dyrektor P-PP

Danuta Jańczak

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

„Za Życiem” 2022-2026

 UWAGA!!!   RODZICE/OPIEKUNOWIE  –

–   NABÓR DZIECI DO II EDYCJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w ramach działalności ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego rozpoczyna nabór na kolejną edycję rządowego programu „Za życiem”

Program skierowany jest wyłącznie dla rodzin i dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu augustowskiego w tym uczęszczających do żłobków/przedszkoli na terenie miasta i powiatu.

Informujemy, że nabór dzieci do udziału w programie „Za Życiem” na rok 2022 trwa do 14 października.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni w godzinach urzędowania.

WAŻNE !!!!

Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w I edycji Programu, zobowiązani są do ponownego złożenia kompletu dokumentów razem z wnioskiem.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do wniosku oprócz wypełnionych plików do pobrania należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarza stwierdzające rozwojowe powodujące zagrożenie niepełnosprawnością,
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko taką posiada.

Informacji udziela Dyrektor Poradni Danuta Jańczak osobiście lub pod nr tel.(87)643 36 21. Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych będą dostępne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na stronie internetowej: www. poradniap-p.pl.

Do pobrania:
Zaswiadczenie-lekarskie-WOKRO-2022.doc
Wniosek-WOKRO-2022.doc

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Szanowni Państwo!!!

W dniu 1 września 2022 r. rozpoczął się Nowy Rok Szkolny 2022/2023. Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie przygotowali dla dzieci, rodziców i nauczycieli nową ofertę zajęć. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nią na naszej stronie internetowej. Miło nam będzie Państwa gościć w Naszej Poradni.

Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom pragnę życzyć wspaniałego Roku Szkolnego 2022/2023, radości z kontaktu z innymi, ciekawej wiedzy oraz nowych umiejętności.

Дорогі! З щирим серцем вітаємо вас з початком навчального року! Бажаємо, щоб цей навчальний рік не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Бажаємо вам щастя, добра та віри у майбутнє України!

Danuta Jańczak

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Działalność orzeczeniowa

Podstawą realizowanej w poradni działalności orzeczeniowej jest Rozporządzenie MEN z 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz.1743), zgodnie z którym w poradni działają zespoły orzekające, które w trybie decyzji administracyjnych wydają orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydawanie orzeczeń dla potrzeb edukacji oraz opinii o WWR jest wyłączną kompetencją publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w rejonie jej działania, co w przypadku Poradni w Legionowie dotyczy placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego.

OGÓLNE ZASADY REGULUJĄCE PRACĘ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH DZIAŁAJĄCYCH W NASZEJ PORADNI

 1. Rodzaje dokumentów wydawane przez zespół orzekający

Poradnia wydaje:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) dzieciom od momentu rozpoznania niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych niepełnosprawnym:

– niesłyszącym i słabosłyszącym

– niewidzącym i słabowidzącym

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

– z niepełnosprawnością sprzężoną

oraz dla uczniów (od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 1. Rejon działania poradni

Wymienione wyżej dokumenty wydawane są dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (z terenu powiatu augustowskiego).

Poradnia wydaje wskazane dokumenty dla dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie Powiatu Augustowskiego.

 1. Zespoły orzekające

W poradni działa  zespół orzekający. Posiedzenia każdego zespołu odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

 1. Kolejność i czas rozpatrywania wniosków

Wnioski o wydanie opinii WWRD oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  wpływające do stosownego zespołu orzekającego, rozpatrywane są według kolejności złożenia w poradni, w terminie nieprzekraczającym maksymalnie 60 dni.

W przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poradnia wydaje dokument w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

 1. Wszczęcie procedury:

Procedurę orzeczeniową rozpoczyna złożenie w poradni wniosku o wydanie odpowiednio: opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możliwe jest zawnioskowanie o uzyskanie jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii WWRD – wówczas na wniosku należy zaznaczyć oba rodzaje dokumentów.

Uprawniony do złożenia takiego wniosku jest rodzic/opiekun prawny dziecka.

Druk wniosku do zespołu orzekającego można pobrać ze strony www poradni.

Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie poradni.

 1. Wymagana dokumentacja

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:

 • w przypadku opinii WWRD: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności i/lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazane jest także załączenie kopii opinii z konsultacji specjalistycznych, diagnozy procesów integracji sensorycznej (jeśli była wcześniej wykonana) oraz opinii z placówki przedszkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności uprawniającej go do pozyskania orzeczenia; w przypadku niepełnosprawności intelektualnej podstawę rozpoznania stanowi wynik badania psychologicznego, które będzie wykonane w procesie diagnozy w poradni. Wskazane jest także załączenie kopii aktualnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tzw. WOPFU), pozyskanej z przedszkola/szkoły – jeśli dziecko było już objęte wcześniej kształceniem specjalnym i/lub aktualnej opinii przedszkolnej/szkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: wskazane jest załączenie najbardziej aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz opinii specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia dotyczącej jego funkcjonowania.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk stosownego zaświadczenia lekarskiego można pobrać ze strony www poradni). Wskazane jest załączenie opinii szkolnej/z oddziału przedszkolnego, jeżeli wnioskodawca jest w posiadaniu takiego dokumentu.
 1. Terminy

O terminie rozpatrzenia wniosku przez zespół orzekający  oraz terminach badań diagnostycznych w poradni niezbędnych dla wydania decyzji we wnioskowanej sprawie, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.

WAŻNE – jeżeli przed zgłoszeniem do naszej poradni dziecko było wcześniej diagnozowane w innej poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem do tej poradni o przekazanie indywidulnej teczki dziecka wraz z dotychczasową dokumentacja diagnostyczną. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w tej poradni (co zdecydowanie przyspieszy procedurę) lub za pośrednictwem sekretariatu poradni w Augustowie.

 1. Czas uzyskania dokumentu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poradnia przekazuje wnioskodawcy opinię WWRD/ orzeczenie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku – w siedzibie poradni za pokwitowaniem lub na adres wskazany we wniosku (listem poleconym).

 1. Odwołanie od decyzji zespołu orzekającego

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia także służy wnioskodawcy odwołanie. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w roku szkolnym 2022/2023

miesiąc data

wrzesień

07.09.2022
14.09.2022
21.09.2022
28.09.2022
październik 12.10.2022
26.10.2022
listopad 09.11.2022
23.11.2022
grudzień 07.12.2022
21.12.2022
styczeń 04.01.2023
18.01.2023
luty 01.02.2023
15.02.2023

marzec

01.03.2023
15.03.2023
29.03.2023
kwiecień 12.04.2023
26.04.2023
maj 10.05.2023
24.05.2023
czerwiec 07.06.2023
21.06.2023
lipiec 05.07.2023
19.07.2023
sierpień 02.08.2023
16.08.2023
30.08.2023
 • Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb orzekania.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Rejony działania pracowników dydaktycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w Powiecie Augustowskim w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkola – Miasto Augustów
Przedszkola niepubliczne z terenu Miasta Augustowa Jańczak Danuta
Przedszkole nr 1 Jańczak Danuta
Przedszkole nr 2 Magdalena Wysocka
Przedszkole nr 3 Ewa Perkowska
Przedszkole nr 4 Wioletta Kur
Przedszkole nr 6 Anna Makarewicz
Przedszkole Sióstr Urszulanek Wioletta Kur
Szkoły Podstawowe – Miasto Augustów
Szkoła Podstawowa nr 2 Magdalena Wysocka
Szkoła Podstawowa nr 3 Makarewicz Anna
Szkoła Podstawowa nr 4 Ewelina Bąkowska
Szkoła Podstawowa nr 6 Anna Makarewicz
Szkoła Społeczna STO Ewelina Bąkowska
Zespół Szkół Specjalnych Ewa Perkowska
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące Ewelina Bąkowska
II Liceum Ogólnokształcące Magdalena Wysocka
ACE Ewa Perkowska
Zespół Szkół Technicznych Wioletta Kur
Szkoły z terenu Gmin
Gmina Sztabin Ewa Perkowska
Gmina Płaska Ewelina Bąkowska
Gmina Bargłów Kościelny Magdalena Wysocka
Gmina Nowinka Danuta Jańczak
Gmina Augustów Wioletta Kur
Gmina Lipsk Anna Makarewicz

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2022 r.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” box_shadow_style=”preset1″]

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Augustowie

  informuje, że został uruchomiony telefon zaufania dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych  oraz innych osób dorosłych

codziennie w godzinach 8.00 – 20.00

661 488 620

Działamy w sprawach dzieci i młodzieży

anonimowo – bezpłatnie – dyskretnie

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” background_color=”#d6d6d6″ custom_padding=”20px|20px|20px|20px|true|true” border_radii=”on|14px|14px|14px|14px” border_style_all=”double” box_shadow_style=”preset1″]

Szanowni Państwo Dyrektorzy 

szkół i placówek mających siedzibę na terenie 

Powiatu Augustowskiego !!!

W związku  z trwającymi feriami zimowymi, w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie informuje, iż  nasza placówka otwarta jest na potrzeby dzieci i młodzieży. Zapewnimy pomoc oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Proponujemy dyżury telefoniczne pod nr tel. 661 488 620.

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 15.30, 

wtorek w godz. 8.00 – 18.00, 

czwartek w godz. 8.00 – 17.00. 

Zapraszamy !!!

Dyrektor PP-P

Ewa Perkowska

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” width=”68%” module_alignment=”center” custom_margin=”|293px||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://poradniap-p.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zrzut-ekranu-2021-01-8-o-16.27.33.png” title_text=”Zrzut ekranu 2021-01-8 o 16.27.33″ align=”center” _builder_version=”4.5.1″ _module_preset=”default” min_height=”935.3px” height=”899px” max_height=”895px” custom_margin=”||-4px|||” custom_padding=”|0px|0px|||”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]