WEJSCIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W AUGUSTOWIE

  • Jesteśmy zespołem specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, terapeutów SI o różnych specjalnościach systematycznie podnoszących swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
  • Dysponujemy specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi i metodami pracy.
  • Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci i młodzieży.