Ewa Perkowska

Ewa Perkowska

dyrektor placówki

neurologopeda

oligofrenopedagog

tyflopedagog

surdopedagog

terapeuta WWRD

nauczyciel dyplomowany

Zofia Piłasiewicz

Zofia Piłasiewicz

pracownik merytoryczny

psycholog 

terapeuta

trener rozwoju osobistego

doradca zawodowy

nauczyciel dyplomowany

Alicja Klebanowska

Alicja Klebanowska

pracownik merytoryczny

psycholog

 

Wioletta Barbara Kur

Wioletta Barbara Kur

pracownik merytoryczny

psycholog

pedagog

terapeuta WWRD

trener TUS

terapeuta SI

praktyk metody Kids Skills

nauczyciel mianowany

Anna Makarewicz

Anna Makarewicz

pracownik merytoryczny

pedagog

terapeuta WWRD

trener TUS

terapauta metody Instrumental Enrichment

nauczyciel mianowany

Monika Adamowicz

Monika Adamowicz

pracownik merytoryczny

neurologopeda

oligofrenopedagog

nauczyciel dyplomowany

Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka

pracownik merytoryczny

psycholog

oligofrenapedagog

Skip to content