OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy  szkół i placówek mających siedzibę na terenie  Powiatu Augustowskiego !!!   W związku  z trwającymi feriami zimowymi, w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie informuje, iż ...
Skip to content